Gode cykeldata
Gode cykeldata
Beskrivelse af de anvendte datasæt

GeoDanmark Grunddata

Data om cykelstier registreret i GeoDanmark Grunddata er hentet via datafordeleren. Laget vejmidte anvendes.

Følgende vejkategorier er udvalgt som potentiel cykelinfrastruktur:

Vejkategori Beskrivelse i hht. specifikationen
Cykelsti langs vej Sti, det forløber langs en vej kun adskilt fra kørebanen med en bemaling. Kun for cyklende trafik. Cykelbanen har normalt samme 'kommunekode' og 'vejkode' som den vej, den løber langs.
Cykelsti langs vej Sti, der forløber langs en vej kun adskilt fra kørebanen med en kantsten eller en rabat. Kun for cyklende trafik. Cykelstien har normalt samme 'kommunekode' og 'vejkode', som den vej den løber langs.
Hovedsti Gennemgående sti (anlagt sti eller sti med belysning (i form af Mast), der forløber uafhængigt af en Vejmidte-Vej eller, hvor den langs en vej ligger i eget trace adskilt fra kørebanen med en bred rabat, et hegn, en grøft eller et andet fysisk objekt.
Mindre sti Intern sti (anlagt sti eller sti med belysning (i form af Mast) i grønt område, park og indgang fra vej til bygning registreres. Desuden registreres lignende markant sti, der udgør forbindelsen til "Hovedsti". Der registreres ikke Vejmidte "Mindre sti" eller Vejkant "Sti, diverse" på parcelhusgrund.

 

Anvendes i kort 1, 2, 3, 4 og 5.

 

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

Data fra GeoFA er downloadet fra GeoFA’s webside. Fra GeoFA er udvalgt elementer af rutetype ’Cykelrute’ der i hht. specifikationen er beskrevet som ”Rute for cykler, afmærket på kort og evt. i terræn.”

 

Anvendes i kort 2 og 5.

 

Vejman.dk

Data om cykelstier registreret i vejadministrationssystemet vejman er hentet via wfs-service (oplyst af Vejdirektoratet). Data omfatter alle kommuner, som anvender (eller har anvendt) vejman.dk som vejadministrationssystem. Udvælgelsen af cykelinfrastruktur er foretaget af registerejer (Vejdirektoratet), og der er således ikke foretaget nogen yderligere udvælgelse eller filtrering på data.

 

Anvendes i kort 3, 4 og 5.

 

RoSy

Data om cykelstier registreret i vejadministrationssystemet RoSy er leveret fra registerejer (Sweco) i form af et predefineret cykelsti-lag. Data omfatter i første omgang alene data for Randers Kommune. Udvælgelsen af cykelinfrastruktur er foretaget af registerejer (Sweco) og der er således ikke foretaget nogen yderligere udvælgelse eller filtrering på data.

 

Anvendes i kort 3 og 5.

 

Open Street Map(OSM)

Data om cykelstier registreret i Open Street Map er hentet fra Geofabric med hele Danmark som geografisk afgrænsning. Udvælgelsen af cykelinfrastruktur er foretaget ved at udvælge data med følgende kriterier:

Key Tag

highway cycleway
cycleway track, opposite_lane, opposite_track, shared_lane, designated, crossing
cycleway:left lane, track, opposite_lane,opposite_track, shared_lane, designated, crossing
cycleway:right lane,track, opposite_lane, opposite_track, shared_lane, designated, crossing
cycleway:both lane, track, opposite_lane, opposite_track, shared_lane, designated, crossing
bicycle designated

 

Anvendes i kort 3 og 5.